Nabízím své bohaté zkušenosti se zpracováním výkresů výztuže. Od roku 1994 pracuji jako OSVČ a zabývám se zejména zpracováváním výkresů betonu (tvar a výztuž). Během své praxe jsem zpracovával výkresy tvaru a výztuže rozmanitých konstrukcí pozemních staveb (od rodinných domů po rozsáhlé komerční objekty a celky – hotel Lužec, farma koní Třebotov, aquapark Thermal Liberec apod.). Dále jsem zpracovával výkresy pro dopravní a podzemní liniové stavby (např. mosty Velemyšleves a Žilina-Brodno, tunel Lochkov na pražském okruhu, kanalizace aglomerace Táborsko, kolektory Vodičkova apod.). Za zmínku stojí též rozsáhlé projekty konstrukcí pro cca 40 čistíren odpadních vod (nádrže, lapáky, česle atd.), výkresy pro novostavbu tepelné elektrárny v Kladně a také práce na prodloužení trasy A metra pro společnost Metroprojekt.

Dlouhodobě spolupracuji se dvěma projekčními ateliery a třemi statiky. Náplní mé práce je zpracovávání návrhů vytvořených na základě statických výpočtů (nejčastěji zjednodušených schemat výztuže) do výkresové dokumentace. Co se skladby mé práce týká, jedná se zhruba z 90-ti procent o betonové konstrukce. Zbytek připadá na ocelové konstrukce a klasickou stavařinu.

Výztuž - zde najdete ukázky mé práce. Konstrukce to jsou různorodé. Většinou záleží na tom, jaké konstrukce preferuje statik, pro kterého jsem zakázku zpracovával. Jsou to konstrukce jednodušší (klasické RD – tedy běžné základy, sloupy, stěny, desky, schodiště), ale také konstrukce složitější (základové desky s patkami, trámové stropy, konstrukce pro stanice metra, mosty apod.). Dále zde najdete konstrukce ČOV (velké nádrže, lapáky, česle apod.) a konstrukce šachet, štol a tunelů.

Přeji hezký den.