V letech 1994 až 1997 - dílenské dokumentace ocelových kcí zejména pro německou klientelu
Konstrukce telekomunikačních stožárů Vodafone (cca 15 variant)
Palác Těšnov, Praha
Rekonstrukce nádraží Vyšehrad, Praha
Galerie Ikano, Praha
Rekonstrukce obchodního centra Růžinov, Bratislava
Palladium - podchycení archeologických nálezů, Praha
ZČU Plzeň
Oprava a zesílení ocelové haly, Žlutice
> Tribuna Děčín
Přestavba hotelu Lev, Lovosice
Palác Kodaňská - OK datacentra, Praha