Farma koní, Třebotov - výkresy tvaru a výztuže
Rekonstrukce Kolowratskáho paláce, Praha - výkresy tvaru a výztuže
Podzemní garáže paláce Austria, Praha - výkresy tvaru a výztuže
Kolektor Vodičkova - odbočná větev Školská - sekundární ostěni, Praha - výkresy výztuže
Kolektor Vodičkova - odbočná větev V Jámě - sekundární ostěni, Praha - výkresy výztuže
Stoka AVII a BXI - Liberec - sekundární ostění - výkresy výztuže
Stavba 514 Lahovice - Slivenec - definitivní ostění, Praha
Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko - sekundární ostění - výkresy výztuže
Úprava výztuže - tunel Panenská
Rekonstrukce opěrné zdi - Vinice Modřany, Praha - výkresy tvaru a výztuže
Sanace havárie svahového sesuvu na vinici sv. Kláry, Praha - výkresy tvaru a výztuže
Protipovodňová opatřeni pro HLMP - čerpací stanice - výkresy tvaru a výztuže
Čerpací stanice Karlická, Praha - výkresy tvaru a výztuže
Různé rodinné domy - výkresy výztuže
Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu, Varnsdorf - výkresy tvaru a výztuže
Rekonstrukce ČOV Kvilda - výkresy tvaru a výztuže
cca 40 ČOV - nádrže aktivací, dosazováků, česle, lapače písku - výkresy výztuže
Přístavba bytového domu v ulici Burešova, Praha - výkresy výztuže
Garáže a stěny v ulici Patočkova, Praha - výkresy výztuže
Nový 135MW výrobní blok K7 v Kladně - cca 80 výkresů výztuže
Obchodní centrum Michle, Praha - přeložka horkovodu - výkresy výztuže
HZS Ústí n. Labem - výkresy výztuže
Rezidence u Sv. Václava, Praha - výkresy výztuže
Viladomy Jaros, Praha - výkresy výztuže
Aquapark Thermal, Liberec - cca 30 výkresů výztuže
Parking Děčín - výkresy tvaru a výztuže
Podchod ulice Evropská, Praha - výkresy výztuže
Stanice Veleslavín - Definitivní ostění, střední výrub, Praha - výkresy výztuže
Hotel Lužec - výkresy výztuže
Bytový dům Rybničná - cca 30 výkresů výztuže
Bytový dům Markéta - cca 40 výkresů výztuže
Bytový dům Hyacint II - cca 10 výkresů výztuže
Most Žilina-Brodno - cca 10 výkresů výztuže nosné konstrukce
Velemyšleves - most přes Chomutovku - cca 150 výkresů výztuže od základů přes pilíře až po nosnou konstrukci